e-Commerce

ธุรกิจ e-Commerce คุณก็ทำได้

การทำธุรกิจ e-Commerce คือการขายของบนเว็บไซต์โดยผ่านเครื่อข่าย Internet บนเว็บไซต์ของเราเอง หรือนำรูปสินค้าขายผ่านเว็บไซต์ที่ฟรี เช่น Facebook รูปแบบธุรกิจ E-commerce ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายคือ เว็บไซต์ขายสินค้า โดยการนำสินค้าแสดงให้ลูกค้าเห็น มีไอเดียการนำเสนอสินค้าที่น่าสนใจ เว็บไซด์มีความสวยงาม ใช้งานง่าย เปิดให้บริการตลอดเวลา