เกี่ยวกับเรา

ธุรกิจสร้างรายได้เสริมในวัยเกษียณ

คุณเคยคิดเล่นๆหรือไมว่า ถ้าถึงวันที่เราเกษียณแล้วเราจะทำอะไรถึงจะมีรายได้เข้าเลี้ยงชีวิต ในตอนนั้นได้ วันนี้เรามีอาชีพที่สร้างรายได้ มาแนะนำ เพื่อใครที่ยังคิดไม่ออก 1. รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทประสบการณ์ การทำงานและแก้ปัญหาคืออาวุธชั้นดีที่ดึงดูดให้บริษัทสนใจจ้างเป็นที่ปรึกษา 2. ทำงานประดิษฐ์ หรือ งานฝีมือลองหยิบทักษะงานฝีมือของตนมาทำเงินดูบ้าง เช่น งานเย็บ