3 เรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนกับ Startup

3 เรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนกับ Startup

ธุรกิจ Startup ในปัจจุบันกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่จับตามองของเหล่านักธุรกิจที่ต้องการลงทุนกับไอเดียเจ๋ง ๆ ที่มีทีท่าว่าจะไปได้ดีในอนาคตและเลือกลงทุนในฐานะ Angel Investor หรือนักลงทุนใจดี ซึ่งหากคุณกำลังคิดจะลงทุนกับไอเดียเจ๋ง ๆ ที่ว่านี้ เรามี 3 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับธุรกิจ Startup ที่คุณต้องรู้ก่อนตัดสินใจเป็น Angel Investor

Angel Investor คือใคร

Angel Investor คือ ผู้ที่ยืนมือเข้าไปช่วยเหลือธุรกิจ Startup ด้วยการลงทุนในธุรกิจที่ตนสนใจ ซึ่งจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบในการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร หรือมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor) หากผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินลงทุนในหุ้นเพื่อจัดตั้งหรือลงทุนในหุ้นเพิ่มของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นธุรกิจ Startup จะสามารถนำเงินลงทุนดังกล่าวมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงได้สูงสุดถึง 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด) ทำให้ปัจจุบันนักลงทุนจึงหันมาเป็น Angel Investor กันมากขึ้น

4 คุณสมบัติควรรู้สู่การเป็น Angel Investor

แม้ว่าการเป็น Angel Investor จะไม่ใช่เรื่องยาก แต่ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงและอาจไม่ได้เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ดังนั้นก่อนการตัดสินใจอาจต้องพิจารณาคุณสมบัติของการเป็น Angel Investor ให้รอบคอบเสียก่อน ดังนี้

ใจกว้างพร้อมเป็นผู้ให้ – แม้ว่าการลงทุนเช่นนี้จะสามารถลงทุนได้ในราคาไม่สูงนัก แต่มีความเสี่ยงในเรื่องของระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน และต้องพร้อมที่จะมอบเงินลงทุนโดยที่ไม่รู้เลยว่าธุรกิจที่ตนเลือกจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ดังนั้นผู้ลงทุนต้องมีความใจกว้าง คอยให้คำแนะนำตลอดการทำธุรกิจ ช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ และมุ่งสนับสนุนเพื่อสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่มากกว่าการคาดหวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว

วิสัยทัศน์กว้างไกล – Angel Investor ที่จะนำพาให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้จะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยเริ่มจากการเลือกลงทุนกับทีม Startup ที่มีโมเดลธุรกิจตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อได้ดี มีการวางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเท ซึ่งหากเริ่มต้นไปพร้อมกับทีมที่ดี โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็ย่อมเป็นไปได้สูง

มีความเข้าใจในธุรกิจ – 
นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแล้ว คุณสมบัติสำคัญอีกประการหนึ่งของการเป็น Angel Investor ที่ดีคือ ความเข้าใจ ผู้ลงทุนควรมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจที่เลือก เพื่อการพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้เป็นที่นิยม ตอบโจทย์ความต้องการและสามารถเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีในอนาคต

มีเงินทุนเพียงพอ – 
ความชื่นชอบและสนใจในธุรกิจเพียงอย่างเดียวอาจยังน้อยไป เพราะสิ่งที่สำคัญกว่านั่นคือ เงินทุน ผู้ลงทุนจะต้องประเมินว่าตนเองมีเงินทุนมากพอต่อการลงทุนในธุรกิจที่เลือกหรือไม่ สอดคล้องและสมเหตุสมผลกับธุรกิจที่เลือกมากน้อยเพียงใด เพื่อความราบรื่นของการประกอบธุรกิจนั้น ๆ ในระยะยาว

การลงทุนในฐานะ Angel Investor อาจยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักลงทุนจำนวนมาก แต่หากพิจารณาการเติบโตของธุรกิจ Startup ในปัจจุบันก็ถือเป็นการลงทุนที่น่าสนใจไม่น้อย ทั้งนี้การศึกษาเงื่อนไขตามกฎหมายอย่างละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนก่อนการลงทุนอย่างรอบคอบ จะช่วยให้ธุรกิจที่เลือกลงทุนดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.moneyandbanking.co.thwww.startupthailand.orgwww.prachachat.net