Day: February 26, 2021

ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี

เมื่อเรามีการสร้างรายได้แล้วเราก็ต้องรู้จักบริหารจัดการมันให้ถูกต้องเพื่อให้เงินที่ได้มาอยู่กับเราได้นานๆงันวันนี้เรามาดูประโยชน์ของการทำบัญชีกันดีกว่า และวิธีการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องได้ประสิทธิภาพสูงสุด 1. การทำบัญชี จะทำให้กิจการ ทราบผลการดำเนินงาน, ฐานะทางการเงินของธุรกิจ, และความมั่นคงของธุรกิจ โดยในการจัดทำบัญชีนั้น จะบันทึกบัญชีรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ เช่น การลงทุน รายรับ และ