Day: February 23, 2021

การขายของทาง eBay

อีเบย์ (eBay)นี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้  เป็นหนึ่งในเว็บไซด์ซื้อและขายสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมมากที่สุด บนเว็บไซต์อีเบย์ (www.ebay.com) ซึ่งในแต่ละวันมีสินค้านับล้านชิ้นได้รับการเสนอขายบนเว็บไซต์อีเบย์ ปัจจุบันมีสินค้ามากกว่า 400 ล้านชิ้น มีจำนวนผู้ที่เข้าไปซื้อ-ขาย-ประมูล สินค้า มากกว่า 200 ล้านคน มียอดซื้อ-ขายสินค้ามากกว่า