Day: January 26, 2021

หลักการทำงานของ ธุรกิจนี้คืออะไร

ก่อนอื่น หากพูดถึง ธุรกิจ เครื่อข่าย หลายคนคงตกใจ และกลัวว่ามันจะเป็น แชร์ลูกโซ่ ที่หลอกลวง และทำให้ผู้คนสูญเสียเงิน ไปแล้ว หลายร้อยล้านบาท เป็นคดีความครั้งแล้วครั้งเล่า แต่เพราะนั้น ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่ คุณไม่มีสินค้ามาขายจริง