Day: January 19, 2021

สร้างรายได้ผ่าน อินเตอร์เน็ต

สร้างรายได้ด้วยเว็บไซต์สามารถทำได้มากกว่าการขายสินค้า  เพราะการทำธุรกิจออนไลน์ได้มีการแบ่งประเภทออกเป็นหลายรูปแบบ ซึ่งคุณสามารถเลือกได้แล้ว โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าเพียงอย่างเดียว ยังสามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับแบรนด์ วิเคราะห์หรือรีวิวสินค้า ช่วยร่นเวลาให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าชิ้นนั้นได้เร็วขึ้น และสามารถเปิดพื้นที่ให้เช่าเหมือนตลาดคนกลางเพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาเจอกัน โดยรูปแบบของธุรกิจออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในระดับสากล แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบดังนี้ 1.เว็บไซต์ขายสินค้า รูปแบบของการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ เป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดและเป็นพื้นฐานแรกของการทำการตลาดออนไลน์