Day: November 20, 2020

ลิขสิทธิ์ งานออนไลน์จำเป็นต้องรู้

สำหรับ การขายของออนไลน์ หรือ ทำการสอน หรือให้ความรู้ออนไลน์ จำเป็ฯอย่างยิ่งที่ต้องไม่ไปเอาผลงานของคนอื่นมาก็อปปี้ หรือขายของออนไลน์จำเป็ฯต้องขายของที่เสียภาษีที่ถูกต้อง และวันนี้เรามารู้จัก คำๆนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่า ลิขสิทธิ์ กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่