Day: October 26, 2020

ฟรีแลนซ์ อิสระ เป็นนายตัวเอง คืออะไร สำคัญอย่างไรกับธุรกิจยุคปัจจุบัน

ยุคปัจจุบัน คือยุคที่สื่อโซเชียลมีผลอย่างมากต่อชีวิตประจำวันของเรา มีเทรนด์หรือแฟชั่นมาใหม่ตลอดเวลา มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นอยู่เสมอ และอาชีพที่ ได้รับความนิยม หรือเด็กรุ่นใหม่ เริ่มมีการออกตัวว่าเป็น ฟรีแลนซ์ กันมากขึ้น วันนี้เรามาเรียนรู้แนวการทำงานและการเป็นฟรีแลนซ์ ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง ฟรีแลนซ์คืออะไร ฟรีแลนซ์ คือกลุ่มคนมืออาชีพ ที่สามารถทำงานได้เหมือนพนักงานประจำ ทั้งเรื่องของความสามารถ