Day: October 13, 2020

ลุงใจไข่ปิ้ง รายได้เดือนละเป็นแสน

เฮ้ย! คนมุงอะไรกันอ่ะ มีคนเป็นลมป่ะเนี่ย!? … ระหว่างที่ขาออกวิ่ง ซิ่งไปที่เกิดเหตุ ภาพตรงหน้าก็เริ่มชัดว่าไทยมุงมากระชับพื้นที่เพราะมีของอร่อยมากกว่า เอ้า นี่มัน “ลุงใจไข่ปิ้ง” ร้านไข่ปิ้งระดับตำนาน สานต่อความอร่อยมาแล้วกว่า 12 ปี ย่านตลาดหลังบิ๊กซี