Day: October 7, 2020

สินเชื่อเพื่อผู้ค้าออนไลน์

สินเชื่อสำหรับผู้ค้าออนไลน์ เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และชำระคืนเป็นงวดรายเดือน โดยเป็นสินเชื่อที่นำเสนอให้แก่ผู้ค้าออนไลน์ที่มีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยวงเงินกู้รวมของสินเชื่อสำหรับ เมื่อรวมวงเงินอเนกประสงค์และวงเงินกู้ไม่มีหลักประกันอื่น ๆ ต้องไม่เกินข้อกำหนดในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร หากลูกค้าที่ไม่ได้รับข้อเสนอสินเชื่อและมีความประสงค์ที่จะสมัคร สามารถอ่านรายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขสินเชื่อเบื้องต้น ดังนี้ ผู้ประกอบการที่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์