Day: September 19, 2020

ภาษีร้านค้าออนไลน์

อาชีพขายของออนไลน์จึงหอมหวนสำหรับใครหลายคน แต่ว่าที่แม่ค้า/พ่อค้าออนไลน์ทั้งหลาย ฟังทางนี้ก่อน ก่อนที่จะผันตัวเองมาทำอาชีพนี้จริงจังหรือจะเลือกทำเป็นอาชีพเสริมก็ตาม คุณควรทำความเข้าใจและทำความรู้จักกับประเภทของการหาเงินออนไลน์กันก่อน รวมทั้งกฎ กติกาใหม่ในการเสียภาษี แล้วจึงค่อยตัดสินใจยึดเป็นอาชีพนะ ประเภทของการขายของออนไลน์ รูปแบบการขายของออนไลน์มีด้วยกันหลัก ๆ 3 ประเภทด้วยกัน คุณจะเลือกขายประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือจะขายในทั้ง