Day: January 23, 2019

6 เคล็ดลับ สร้างร้านค้าออนไลน์อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ

เคล็ดลับนี้ จะช่วยให้คุณสร้างร้านค้าออนไลน์ ให้โดนใจลูกค้า เป็นที่รู้จักและมียอดขายมากยิ่งขึ้น 1) รู้ข้อมูล พฤติกรรมของลูกค้าคุณ ก่อนที่พ่อค้า-แม่ค้า จะสร้างร้านค้าออนไลน์ ที่สำคัญที่สุด คุณจะต้องรู้ว่ากำลังขายให้ใคร ใครคือคนที่จะมาซื้อสินค้า อะไรที่ลูกค้าต้องการ หรือเรียกภาษาที่เข้าใจง่ายๆคือ “กลุ่มเป้าหมาย”

ขนส่งเจ้าไหน เก็บเงินปลายทางได้ มาดูกัน

กลยุทธ์ใหม่ของการขายสินค้าออนไลน์ การซื้อสินค้าออนไลน์และมีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจัยที่ทำให้การขายสินค้าออนไลน์ประสบความสำเร็จก็คือความน่าเชื่อถือ ซึ่งผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ ขนาดกลางและขนาดเล็กค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ จึงต้องใช้กุลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค และกลกุลยุทธ์ที่สำคัญก็คือ การเก็บเงินปลายทางหรือ Cash On Delivery (COD) การส่งส่งสินค้าและเก็บเงินปลายทาง ปัจจุบันมีบริษัทขนส่งที่ให้บริการเก็บเงินปลายทางอยู่หลายเจ้า  เจ้าไหนมีค่าบริการอย่างไรและมีข้อดีข้อเสียอย่างไร มารีวิวดูกันครับ 1.บริษัทไปรษณีย์ไทย